Disclaimer

Disclaimer van Appartement Lelystad

Appartement Lelystad is niet aansprakelijk voor de inhoud van Appartement Lelystad, noch van websites die op enigerlei wijze met Appartement Lelystad zijn verbonden. Appartement Lelystad is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op Appartement Lelystad beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Appartement Lelystad is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via Appartement Lelystad worden aangeboden. AppartementLelystad garandeert niet dat de op Appartement Lelystad aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

Appartement Lelystad garandeert ook niet dat de op Appartement Lelystad aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Appartement Lelystad garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in Appartement Lelystad hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

Appartement Lelystad is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Appartement Lelystad. U vrijwaart Appartement Lelystad voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website Appartement Lelystad.