Disclaimer

Disclaimer van AppartementenLelystad

AppartementenLelystad is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenLelystad, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenLelystad zijn verbonden. AppartementenLelystad is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenLelystad beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenLelystad is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenLelystad worden aangeboden. AppartementenLelystad garandeert niet dat de op AppartementenLelystad aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenLelystad garandeert ook niet dat de op AppartementenLelystad aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenLelystad garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenLelystad hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenLelystad is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenLelystad. U vrijwaart AppartementenLelystad voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenLelystad.